Брокерите на Gimaldi Lines възвръщат

Маребонус на Българските превозвачи
МАРЕБОНУС –  БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТНИ ФИРМИ ПОЛУЧАВАТ СТИМУЛИРАЩ БОНУС ПО ЕВРОПЕЙСКИ МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ

За първи път и български транспортни компании  използвали услугите на фериботните линии  GRIMALDI  LINES, могат  да се възползват от  инициативата  и да получат своите бонуси за 2017-2018.

Европейската комисия работи по два италиански проекта  Marebonus и Ferobonus  за обществена подкрепа и насърчаване на преминаването на товарния транспорт от автомобилен към железопътен и морски, които са в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ. Мерките ще продължат целите на ЕС в областта на околната среда и транспорта, като същевременно поддържат конкуренцията в единния пазар.

Marebonus е насочен към корабособствениците, които представят тригодишни проекти за изграждането на нови Ro-Ro и Ro-Pax  кораби плаващи под знамето на една от държавите-членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство за мултимодален транспорт на стоки или подобряване на същите услуги по съществуващи маршрути, пристигащи и заминаващи от пристанища, разположени в Италия, които свързват пристанищата, разположени в Италия или в държавите-членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство, за  подобряването на интермодалната верига,  и избягване  претоварването на пътната мрежа и замърсяването на околната среда

Marebonus се изчислява  като транспортните единици ( преминавания по море  ) , се умножат по километровите участъци.  Точният брой на преминавания и броя на пътните километри, получени в съответствие с отчетените морски служби, определят единична стойност на приноса за качване.

Пътните километри за всеки участък е предварително отчетен и публично обявен от  морските служби .

Ето някой от основните  линии на компания Грималди ;

ANCONAPATRA /PATRA -ANCONA  – 361 км . в посока

ANCONAIGOUMENITZA / IGOUMENITZA – ANCONA  – 353 км. в посока

BRINDISIIGOUMENITZA / IGOUMENITZA BRINDISI – 469 км. в посока

CIVITAVECCHIABARCELLONA / BARCELLONA- CIVITAVECCHIA – 556 км. в посока

Бенефициентите (ФЕРИБОТНИ КОМПАНИИ), работещи в съгласие с публичните администрации, се задължават  да изплатят  на своите клиенти   част   в размер не по-малък от 70%  в полза на фирмите-клиенти, които са направили между 150 и 3999 транспортни единици  и   80% на сто в полза на фирмите-клиенти, които са направили над 4000 транспортни единици (преминавания).

БОНУСЪТ е завършен след възстановяване на част от получената вноска в полза на автомобилните превозвачи, които са използвали морски услуги.

За периода 13.12.201712.12.2018 приносът, платен на корабособствениците за всяка транспортна единица на борда, и уведомен от министерството, с публикуването в Официален вестник бр. 293 от 16 декември 2017 г.

е равен на 0,0503€.

ANCONAPATRA /PATRAANCONA  – 361 км. в посока = 361 x 0.0503€ = 18.15 / в посока

ANCONAIGOUMENITZA / IGOUMENITZAANCONA  – 353 км. в посока = 17.75 € / в посока

BRINDISIIGOUMENITZA / IGOUMENITZABRINDISI – 469 км. в посока = 23.59 € / в посока

CIVITAVECCHIABARCELLONA / BARCELLONACIVITAVECCHIA – 556 км. в посока =27.96€ / в посока

LONG BRIDGE = 23.59€ + 27.96€ = 51.55€ / в посока

За допълнителна информация – http://www.ramspa.it/en/marebonus.

Marebonus,  получен  от  брокера СКВ КАРГО ООД е преразпределен  и изплатен  в  полза на  транспортните фирми негови клиенти осъществили преминавания  с  GRIMALDI LINES .

Със съгласието на всички свои клиенти – български транспортни компании, СКВ КАРГО ООД  –  ДАРЯВА  – 10% от общата стойност  на Marebonus  по сметка на ДЕТСКИ ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР НА УМБАЛ ПЛОВДИВ!

СКВ КАРГО ООД  БЛАГОДАРИ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ЗА ПОДКРЕПАТА!