БЪЛГАРСКИ ПРЕВОЗВАЧИ ПОЛУЧАВАТ ЕВРОБОНУСИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ФЕРИБОТИ

За втора поредна година български транспортни компании, използвали услугите на фериботните линии GRIMALDI LINE, ще могат да получат своите бонуси по европейски проекти за интермодална свързаност.

Бонусите са за използвани от автомобилните превозвачи услуги на фериботната компания за периода 13.12.2018 – 12.12.2019 г.

Според Регламента Marebonus, бенефициентите (фериботните компаниите) получават субсидия до 10 евроцента на км за всеки товарен автомобил, умножена по избягваните сухопътни километри. Пътните километри за всеки участък / всяка релация са предварително отчетени и публично обявени от морските служби .

Ето пътните километри на някой от основните линии на компания GRIMALDI :

ANCONA – PATRA и обратно – 361 км . в посока
ANCONA – IGOUMENITZA и обратно – 353 км . в посока
BRINDISI – IGOUMENITZA и обратно – 469 км . в посока
CIVITAVECCHIA – BARCELLONA и обратно – 556 км . в посока

Стойността на бонуса се определя спрямо отпуснатата сума за конкретната година от програмата. Наличните ресурси за тази втора година с термин от 13.12.2018 – 12.12.2019 г., възлизат на 75 421 982,76 евро, което прави по 0,08805 евро на км за всеки качен камион.

ANCONA – PATRA – 361 км . в посока = 361 x 0.08805 = 31.78 euro / в посока
ANCONA – IGOUMENITZA – 353 км . в посока = 31.08 euro/ в посока
BRINDISI – IGOUMENITZA – 469 км . в посока = 42.29 euro/ в посока
CIVITAVECCHIA – BARCELLONA- 556 км . в посока = 48.95 euro/ в посока

Италианските законови разпоредби посочват, че фирмата за морски транспорт (бенефициентът) разделя клиентите в 3 категории, въз основа на броя на натоварените на борда транспортни единици през 12-те референтни месеца. Категориите са :

Категория А: По-малко от 150 транспортни единици, качени на борда, през периода на стимулиране. Те не получават бонуси.

Категория B: От 150 до 3 999 транспортни единици, качени на борда, през периода на стимулиране. На тях фериботната компания има задължение за преразпределяне на най-малко 70% от получения принос по програмата, според броя на превозените камиони.

Категория C: 4 000 или повече транспортни единици, качени на борда, през периода на стимулиране. На тези клиенти фериботната компания трябва да преведе най-малко 80% от получения бонус, според извършените качвания на борда.

Когато клиентите са посреднически фирми – представители на фериботните компании или брокери, те попадат в категории В и С.

Посредниците са задължени да разпределят получените от фериботната компания бонуси, на автомобилните превозвачи реализирали преминаванията. Конкретният размер на бонуса за всеки превозвач се определя от броя на камионите, превозени по посочените от фериботната компания линии в Европа и километрите в таблиците на италианското Министерство на транспорта, (както обяснихме по-горе в текста).

След преразпределянето в съответствие с изискванията на програмата посредникът е задължен да представи пред фериботната компания отчет за всички изплатени на превозвачите бонуси.

Като клиент на GRIMALDI LINE, СКВ Карго ООД попада в категория С, така че превозвачите, КЛИЕНТИ НА СКВ КАРГО ООД, които са използвали фериботни услуги, ще получат максималния размер на бонуса по тази програма.

Поетата от СКВ Карго ООД инициатива за дарения ще продължи и тази година. Със съгласието на всички свои клиенти – български транспортни компании и участието на СКВ Индъстрис ЕООД бяха дарени 10% от общата стойност на Marebonus по сметка на Детски Онкологичен Център на УМБАЛ Пловдив, а още 10% от сумата на бонуса бяха преведени по сметка на Детски Онкологичен Център на OSPEDALE SALESI гр. Анкона, Италия.

СКВ Карго ООД благодари на своите клиенти за доверието и подкрепата им!

Допълнителна информация може да на директния линк –
http://www.ramspa.it/comunicazione/news/determinazione-del-contributo-marebonus-la-seconda-annualita.

Повече информация за предлаганите от СКВ Карго ООД услуги може да се получи на телефон 0890 596 939 – Наташа Петрова.