Пътувай между

Испания и Италия

Вижте всички линии и съответните графици
  • БАРСЕЛОНА-ЧИВИТАВЕКИЯ-БАРСЕЛОНА
  • БАРСЕЛОНА-ЛИВОРНО-БАРСЕЛОНА
  • БАРСЕЛОНА-САВОНА-БАРСЕЛОНА
  • БАРСЕЛОНА-ПОРТО ТОРЕС-БАРСЕЛОНА
  • ВАЛЕНСИЯ-ЛИВОРНО-ВАЛЕНСИЯ
  • ВАЛЕНСИЯ-САВОНА-ВАЛЕНСИЯ
  • САГУНТО(VAL)-САЛЕРНО-САГУНТО(VAL)
  • САГУНТО(VAL)-КАЛЯРИ-САГУНТО(VAL)
БАРСЕЛОНА-ЧИВИТАВЕКИЯ-БАРСЕЛОНА
БАРСЕЛОНА-ЛИВОРНО-БАРСЕЛОНА

БАРСЕЛОНА-САВОНА-БАРСЕЛОНА

БАРСЕЛОНА-ПОРТО ТОРЕС-БАРСЕЛОНА

ВАЛЕНСИЯ-ЛИВОРНО-ВАЛЕНСИЯ

ВАЛЕНСИЯ-САВОНА-ВАЛЕНСИЯ

САГУНТО(VAL)-САЛЕРНО-САГУНТО(VAL)

САГУНТО(VAL)-КАЛЯРИ-САГУНТО(VAL)